Wiadomo?? do cz?onków naszej spo?eczno?ci

Wiadomo?? do cz?onków naszej spo?eczno?ci

Czujemy si? zobligowani do udost?pniania wsparcia i zasobów pomagaj?cych wszystkim przej?? przez ten trudny czas.

Wypróbuj Creative Cloud

Wypróbuj bezp?atnie dowoln? aplikacj? do pracy twórczej.

Do??cz do naszej spo?eczno?ci twórców i poznaj wszystkie aplikacje komputerowe z bezp?atnym okresem próbnym. Uzyskasz nawet 2 GB pami?ci masowej w chmurze w celu udost?pniania plików, a tak?e znajdziesz wskazówki od ekspertów i inspiracje w setkach samouczków wideo.
?

cc|Smart tools for better storytelling.

Inteligentne narz?dzia u?atwiaj?ce opowiadanie historii

Program Premiere Pro u?atwia opowiadanie historii. Jest czo?owym rozwi?zaniem do monta?u filmów, programów telewizyjnych i wideo na strony internetowe.

?

?